فریزر صندوقی 14 فوت پاک خزر

برند

پاک خزر

رنگ

سفید / سلور

گنجایش

400 لیتر

ویژگی ها

LED دار
قفل دار